Dnes je

spolek SIBŘINKA ke dni 20. 4. 2017 ukončil svou činnost

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY         

Vážení přátelé spolku Sibřinka

S politováním Vám musím oznámit, že činnost spolku Sibřinka byla ke dni 20. dubna 2017 ukončena. V důsledku to znamená, že již nebudeme nadále pořádat akce pro sibřinské a stupické děti v podobě, jak jsme od ledna roku 2012 připravovali. Byla ukončena přesto, že se naše akce setkávali se značným zájmem dětí i rodičů a přesto, že se jednalo v obci o výhradní a jediné akce, kdy jejich návštěva byla pro účastníky vždy zdarma, kdy účastníci dostávali občerstvení i různé dárky rovněž zdarma a zdarma byla i produkce řady různých skupin a spolků jako doprovodné programy-

V žádném případě tak nemusel nikdo platit ani korunu za vstupné, občerstvení, dárky nebo ceny, (na rozdíl od druhého spolku v Sibřině, který se volnočasovými aktivitami zabývá), zajištění akcí prováděla řada dobrovolníků zcela zdarma bez nároku na jakoukoliv odměnu, a nebýt každoroční finanční pomoci formou dotací a příspěvků od Obecního úřadu Sibřina, tyto akce by nikdy neproběhli. Spolek Sibřinka negeneroval nikdy žádný finanční zisk, nikdy nevybíral žádné vstupné, poplatky za účast nebo prodej občerstvení. (Opět na rozdíl od zmiňovaného spolku druhého.) K zásadě „pro děti vše zdarma“ se připojili i akce pořádaní místní knihovnou a akce přímo pořádané Obecním úřadem.

Jaké jsou tedy důvody:   V přidělování příspěvku a dotací na činnost ze strany Obecního úřadu Sibřina platila dlouholetá dohoda, že výše tohoto příspěvku bude pro obě dominantní sdružení (nyní spolky) vždy stejná. Sice jsem se nažil argumentovat, že Sibřinka vzhledem k charakteru pořádaných akcí by měla čerpat příspěvek vyšší, nesetkal jsem se však s pochopením a plně jsem tak respektoval zvolenou rovnost mezi spolky.

To vše platilo po celou dobu naší aktivní činnosti až do 12. dubna 2017. Tohoto dne na veřejném zasedání zastupitelstva obce zastupitelé, (jejich část) pro mě nepochopitelně svým hlasováním rozhodli o porušení v minulosti respektované dohody a přesto, že byli starostou obce seznámeni s výší alokované částky pro oba dva spolky, (každý spolek 80.000,-Kč), svým hlasováním rozhodli o navýšení účelové dotace pro spolek Sosák na částku 100.000,-Kč, (pro návrh zastupitele Veškrny hlasovali zastupitelé Koštejn, Veškrna, Slámová, Vítek a Salajka). U spolku Sibřinka sice řádně ověřený zápis ze zasedání uvádí, že byla schválena dotace 85.000,-Kč, (místo alokovaných 80.000,-Kč), ve skutečnosti však tento návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou zastupitelů,(pro návrh p. Slámové hlasovali zastupitelé Slámová, Klapková, Salajka a Veškrna.) a tak nebylo o návrhu vůbec rozhodnuto. Nebyla tak ani schválena původně navrhovaná dotace 80.000,-Kč. V praxi by to  znamenalo, že vzhledem k novým letošním pravidlům o poskytování dotací spolkům by spolek  Sibřinka obdržel finanční příspěvek na činnost nejdříve v měsíci červenci až srpnu 2017. (!) Do té doby bych byl nucen, tak jako dosud, financovat činnost spolku z vlastních zdrojů bez záruky, že bude nějaká dotace vůbec pro Sibřinku schválena. (S přihlédnutím ke způsobu hlasování zastupitelů v této věci.)

To, že zastupitelé Vítek, Veškrna, Slámová a Salajka prosadili navýšení dotace pro spolek Sosák na 100.000,-Kč v podstatě chápu, zde jmenovaní sami sledovali prosazení vlastních zájmů, neboť jsou zčásti osobně a zčásti zprostředkovaně zainteresovaní na chodu spolku Sosák tím, že od něj pobírají finanční odměny. Z  jakého důvodu se však zastupitel Koštejn takto rozhodl, netuším, jednalo se o přímou a výhradní podporu jednoho sdružení v obci, kdy např. spolu se stejnými zastupiteli hlasoval proti přiznání dotace na činnost kroužku mladých hasičů SDH v Sibřině a snažil se – naštěstí neúspěšně, prosadit částku nižší.

Při plném respektování výsledků hlasování, ale zároveň i s ohledem na závažném pochybení při postupu schvalování dotace pro spolek Sibřinka jsem se tak v plné shodě s ostatními členy spolku rozhodl v činnosti spolku Sibřinka nepokračovat.

Sibřina 20. dubna 2017

 

Michal Lukavský

předseda spolku

 

Vzhledem k výhradám ve  způsobu schalování dotací na činnost spolků v Sibřině, které zastupitelsvo obce schválilo 12. dubna 2017 spolek Sibřinka již nadále nebude zajišťovat ani pořádat žádné další akce pro děti a pod. Ke dni  20. dubna 2017 tak ukončuje svou činnost. 

Podrobnosti a zdůvodnění tohoto kroku naleznete na těchto  stránkách v době co někratší.